Dotazy klientů

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu. Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury. Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

15.04.2024

Odpisy majetku - bytu vč. podílu na pozemku

Při zahájení nájmu a započetí daňového odepisování je nutné pořizovací cenu rozdělit, a pozemek i byt evidovat jako samostatné majetky. Při rozdělování ceny doporučuji postupovat podle prováděcí

Více

09.04.2024

obchodník s podíly na nemovitostech, účetní a daňové aspekty – zásoby

S navrhovaným postupem lze souhlasit. Nemovité věci lze evidovat jako zásoby za podmínky, že jsou určeny k dalšímu prodeji v nezměněném stavu a nejsou využívány k jinému 

Více

01.04.2024

Osvobození od DPH při prodeji nemovitosti

Dodání nemovitých věcí je osvobozeno od daně z přidané hodnoty po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního rozhodnutí, případně od vydání kolaudačního rozhodnutí po podstatné změně

Více

31.03.2024

Přípravné a bourací práce na pozemku pro výstavbu nového RD a sazba DPH

Snížená sazba daně se dle § 49 zákona o DPH uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavba rodinného domu jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2. Snížená sazba

Více

13.03.2024

Výměna gumové soklové lišty za keramický obklad

Oprava je činnost, kterou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu. Přitom uvedením do

Více

27.01.2024

Podlahová plocha jednotky - daň z nemovitosti

Základem daně u jednotek je upravená podlahová plocha. Podlahovou plochou zdanitelné jednotky se pro účely daně z nemovitých věcí od 1.1.2024 rozumí podlahová plocha:Více
27.01.2024

Sazba DPH - demolice stodoly

Při poskytnutí stavebních prací na dokončené stavbě rodinného domu se dle § 48 zákona o DPH uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba se uplatní také u stavebních prací poskytovaných na

Více

25.01.2024

Sazba DPH u stavebních prací na rodinném domu.

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě rodinného domu se VŽDY uplatní snížená sazba daně z přidané hodnoty bez ohledu, k jakému účelu se stavba

Více

05.12.2023

Přechodné ubytování zaměstnance z Ukrajiny

Zákon o daních z příjmů osvobozuje od daně ze závislé činnosti v § 6 odstavec 9 písmeno i) hodnotu přechodného ubytování za podmínek:Více
14.11.2023

Zdanění příjmů z nájmu - SJM

Příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů se dle § 9 odstavec 2 zákona o daních z příjmů, zdaňují vždy u jednoho z nich. Je na vůli manželů, kdo příjmy z 

Více

Účetnictví

Nabízím vedení účetnictví i daňové evidence, vedení mzdové agendy, rekonstrukce účetnictví a účetní dozor.

Orientační ceník

Za účetní položku
25 - 30 Kč
Individuální měsíční paušální honorář dle rozsahu činnosti
dohodou

Kontakt

Komora daňových poradců ČR

Daňová kancelář Ing. Jan Ployer je od 11.6. 1999 člen komory daňových poradců

Číslo osvědčení 3157


Daňová kancelář Ing. Jan Ployer
daňový poradce č. 3157
Javorová 1487/28
182 00 Praha 8

 

Telefon: +420 604 581 821
E-mail:

Máte zájem o naše služby?

V případě, že zvažujete spolupráci s námi, kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře, telefonicky nebo e-mailem.