Zeptejte se nás

Co nejvýstižněji zformulujte dotaz, a zašlete mi e-mailem žádost o poskytnutí písemného daňového poradenství k němu.

Odpověď Vám bude zaslána e-mailem po uhrazení zálohové faktury.

Tato služba je poskytována zejména k problematice daně z příjmů a DPH a není určena pro rozsáhlé daňové analýzy.

Orientační cena je od 1 500 Kč za jednu odpověď.

e-mail:

Výběr z dotazů a odpovědí:

Dotaz Zadáno
Změna odpisové skupiny u budovy 7.2.2018 14:17
A.s. má ve svém majetku nemovitost /v KN vedena jako objekt občanské vybavenosti/, která je odepisována ve sk. 5 /30let/. Byla využívána jako sklad.......
Přefakturace za vypracování plánů na opravy budovy plátci DPH 29.1.2018 12:48
Dobrý den, prosím o radu, fyzická osoba plátce DPH uhradil faktury za vypracování plánů na opravu nemovitosti. Jedná se o urgentní opravu historic......
Prodej TZ a HIM zpět pronajímateli 29.1.2018 12:34
Dobrý den, firma sro s městem ukončila nájemní smlouvu na dobu určitou k 31.12.2017, z této nájemní smlouvy vyplývá, že nájemce má pronajímateli pro......
Prodej jednotky na přelomu období 26.1.2018 15:30
Naše s.r.o. prodává bytovou jednotku v novostavbě, evidováno na účtě 123. Protože jde o vyšší částku, chci si raději ověřit správnost účtování a odv......
DPH při prodeji areálu nemovitostí 26.1.2018 15:30
Dobrý den, společnost vlastní areál bývalého zemědělského družstva. Jde o soubor nemovitostí skládající se z skladovacích budov, administrativní bud......
Odpis nemovitosti při nezahájení odpisů ve druhém roce technického zhodnocování 12.1.2018 13:41
Klient pořídil skladovací halu. V roce pořízení začal pronajímat, zároveň provedl technické zhodnocení, toto se stalo součástí pořizovací ceny. V dalš......
Výstavba sociálních rodinných domků 12.1.2018 13:36
Tuzemská stavební společnost provádí výstavbu rodinných domků (splňují podmínky sociálního bydlení), současně je povinna vybudovat inženýrské sítě (vo......
Technické zhodnocení pronajatého majetku u dědice 5.1.2018 21:48
Podnikatel měl pronajaté nebytové prostory a hradil technické zhodnocení se souhlasem pronajímatele. Technické zhodnocení ještě nebylo zařazeno do u......
Místo plnění u provize za zprostředkování prodeje nemovitosti 22.12.2017 13:40
Český subjekt, plátce DPH, vystavuje fakturu za zprostředkování prodeje nemovitosti, která se nachází na území ČR. Odběratelem je firma ze Singapuru, ......
Osvobození od DPH - dodání nemovité věci 22.12.2017 13:37
Dobrý den, klient prodává nebytovou jednotku, která byla zkolaudována v roce 2004 a v témže roce započalo její užívání. V tomto roce (2017) došlo k re......
Demolice stavby 22.12.2017 13:27
Společnost koupila jednou kupní smlouvou hospodářské budovy a zemědělské pozemky. Jednou z nemovitostí je stodola, která před několika lety vyhořela......
Náklady související s pořízením DHM 10.12.2017 10:56
Vyhláška č. 410/2009 Sb., v § 55 písm. e) ukládá do PC nově zřizovaného dlouhodobého majetku zahrnout zůstatkovou cenu vyřazených staveb nebo jejich č......
Vedlejší náklady při nákupu pozemku 10.12.2017 10:55
Nakupujeme pozemky, součástí pořizovací ceny jsou vedlejší náklady ve formě ceny za vyhotovení posudku, daň z nabytí, správní poplatek. Jak řešit časo......
Daň z nabytí nemovitých věcí rozúčtování mezi stavbu a pozemek 29.11.2017 22:07
Kupující - podnikatel koupil nemovitost včetně pozemku. Zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí, ale ta se vztahuje jak k nemovitosti, která bude odepiso......
Demolice stavby z důvodu nové výstavby 29.11.2017 22:03
Naše společnost koupila pozemek na výstavbu haly. Součástí pozemku jsou i stavby, které zasahují do půdorysu plánované haly i samostatně stojící objek......
Zařazení hmotného majetku 29.11.2017 22:00
Dobrý den, s.r.o. nakoupila nemovitost s pozemkem pod ní a vedlejším pozemkem. • Součástí kupní smlouvy nebylo rozdělení ceny za pozemky a nem......
Předmět podnikání : Nákup a prodej nemovitostí 24.11.2017 17:05
Jaký předmět podnikání má mít ve svém výpisu z obchodního rejstříku právnická osoba, která svou činnost zaměří na nákup a prodej nemovitostí ? Jsou ......
Účetní a daňové odpisy u technického zhodnocení 16.11.2017 23:10
Dobrý den, naše společnost vlastní administrativní budovu, kde probíhalo po pořízení budovy v roce 2015 technické zhodnocování, Rok 2015 a 2016 účto......
Daňový doklad - přenesená povinnost - stavba pro sociální bydlení 16.11.2017 23:05
Pokud společnost X, s. r. o. na stavební práce na RD vystavuje FV v přenesené daňové povinnosti, tak společnost Y, s. r.o. při vyměření DPH zapíše tut......
Směna pozemků 16.11.2017 23:01
SRO plátce DPH směnila v 8/2017 pozemky s FO. Cena v účetnictví je 705tis, cena dle znaleckého posudku pak 525tis, pozemky byly pořízeny 12/2016. T......
Prodej nemovitosti přes akciovou společnost 6.11.2017 16:49
V letošním roce jsme založili akciovou společnost. Tato akciová společnost plánuje nákup nemovitosti, kterou by chtěla po krátké době prodat se ziskem......
Pronájem nemovité věci - daň z příjmu 6.11.2017 16:45
Společnost s ručením omezeným, zabývá se realitní činností (zprostředkování pronájmu nemovitostí). Tato společnost si sama pronajala objekt, který d......
Nákup pozemků a výstavba bytového domu 6.11.2017 16:44
Firma nakupuje pozemky za účelem nechat postavit na pozemcích bytový dům a po té jednotlivé byty pronajímat. V jakém okamžiku se účtují pozemky na úče......
Sazba DPH u rekonstrukce chodníčku k bytovému domu 24.9.2017 20:03
Naše SVJ vzniklo ještě dle starého zákona v roce 2011. Výbor chce zadat rekonstrukci chodníčků, které vedou po pozemku ve vlastnictví občanů, to je vl......
DPH při prodeji stavebních pozemků 24.9.2017 20:01
Dobrý den, FO podniká jako OSVČ, kromě dalšího i v zemědělství, je plátcem DPH. Vlastní celou řadu pozemků. Nyní chce některé z pozemků prodat. Z pohl......
Fakturace nájmu neplátci DPH 24.9.2017 19:59
Náš klient s.r.o. plátce DPH je vlastníkem několika nemovitostí, které zhodnocuje a následně pronajímá dalším firmám plátcům DPH. Nově však v jedné z ......
Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku 21.8.2017 16:03
Daňový poplatník zakoupil v rámci svého podnikání několik nemovitostí. Některé jsou v 5 a některé v 6 odpisové skupině. Průběžně na nemovitostech pr......
DPH z nemovité věci - vrácení do 10 let od pořízení 21.8.2017 16:02
Manželé koupili nemovitost, kterou pronajímají firmě s. r. o. (v této firmě je jediným společníkem manželka). Faktury na pronájem vystavuje manžel, ......
Rozdělení příjmů ve spoluvlasnictví 21.8.2017 16:02
Manželé mají ve spoluvlastnictví 50 + 50 % domek, který pronajímají firmě, ve které jsou společníky. Nejedná se tedy o SJM! Smlouva mezi nimi a firmou......
Převod inženýských sítí 21.8.2017 16:01
Společnost s r. o. A (investor) hradí veškeré poplatky, služby spojené s projektovou dokumentací atd., týkající se vybudování inženýrských sítí na 2 p......
Pronájem nebytových prostor plátcům i neplátcům a režim krácení DPH 23.6.2017 09:33
Dobrý den, sro vlastní nemovitost s nebytovými prostorami, které pronajímá jak plátcům DPH, tak i neplátcům, tedy osvobozené od DPH. Jak přistupovat......
Pronájem nemovitosti před registrací k DPH, krácení nároku na odpočet? 23.6.2017 09:19
Společnost v lednu pořídila nemovitost včetně DPH. V období (únor), než se stala plátcem DPH (březen), pronajala tuto nemovitost plátci DPH na 2 roky ......
DPH u stavebního pozemku 14.6.2017 10:21
Firma zhodnotila pozemky přivedením sítí, vybudování přístupové komunikace, vyřízený územní plán. Nyní geometrickým plánem oddělené pozemky, stále vša......
Výstavba bytového domu 14.6.2017 10:20
Dva občané - nepodnikatelé - se dohodli, že koupí pozemek a postaví nebo nechají postavit bytový dům o 12 bytových jednotkách. Stavbu provede staveb......
Odstupné za předčasné vypovězení nájemní smlouvy 29.5.2017 14:45
Naše společnost koupila nemovitost, kde předčasně vypověděla nájemní smlouvy dvěma firmám, které zde byly v nájmu. Z důvodu předčasného vypovězení jim......
Výměna oken - technické zhodnocení nebo oprava 29.5.2017 14:44
Na nemovité věci byla provedena výměna oken do stávajících otvorů: původně dvoukřídlová okna kastlová - dvě křídla s jedním sklem, nově byla osazena j......
Převod nemovitosti ze SRO 29.5.2017 14:41
Manželé koupili v 05/2008 obchodní podíl 100% (stejné podíly: 50% manžel a 50% manželka) v s. r. o. V tomto s. r. o. byla v majetku zařazena nemovitos......
Přeložka inženýrských sítí u vlastníka majetku 15.5.2017 23:24
Vlastník inženýrských sítí (obchodní společnost) dá souhlas k přeložce sítě vodovodu a kanalizace jiné společnosti, která potřebu přeložky vyvolala, p......
Vstupní cena nemovitosti 9.5.2017 17:08
Právnická osoby koupila nemovitost - pozemek a něm stojící stavbu, a to v prosinci 2016. Jako nabyvatel je zároveň i poplatníkem daně z nabytí nemovit......
Daň z nabytí nemovitých věcí u inženýrské sítě 25.4.2017 17:04
Podléhá úplatné nabytí inženýrské sítě (zejména vodovodního řadu, kanalizačního potrubí) dani z nabytí nemovitých věcí? Podotýkám, že pozemek, jímž ......
Odpis datové sítě 25.4.2017 17:03
Firma "vybudovala" datovou síť - trasa optického kabelu vedeného po střeše (volně ložený v korytu) objektu -, kde platíme nájem za umístění kabelu, ho......
Náklady na trvalé odnětí půdy po datu zařazení komunikace do užívání 7.4.2017 13:35
Stavba komunikace byla uvedena do provozu v r. 2014 a součástí její pořizovací hodnoty byl i odvod za trvalé odnětí půdy. Následně v r. 2016 byl orgán......
Prodej domu nepodnikatelem, parkoviště jako nemovitost 28.3.2017 16:37
Pokud si fyzická osoba, nepodnikatel, koupí rodinný dům, který do roka prodá, podléhá tento prodej dani z příjmů? Je z hlediska daně z příjmů parkovi......
Geologický průzkum přenesení daňové povinnosti 28.3.2017 16:37
Společnost s r. o. fakturuje jiné společnosti (plátce DPH): a) stavebně geologický průzkum na RD, b) hydrogeologické posouzení vsakovacích poměrů pr......
Vstupní cena domu pro stanovení odpisů 21.3.2017 13:42
Fyzická osoba koupí dům, který v prvním roce projde rekonstrukcí (rozvody, střecha, fasáda...). Od druhého roku pronajímá byty v domě. Dům nemá FO......
Osvobození pozemku po pozemkových úpravách 21.3.2017 13:20
FO-nepodnikatel vlastnil víc než 10 let pozemky – louky. Změnou územního plánu a digitalizací území, kterou si vyžádala obec (FO nic neplatila),......
Nájem domu - krácení odpočtu DPH 20.2.2017 11:29
Firma A rekonstruovala dům ve svém vlastnictví. V domě byly vybudovány kromě komerčních prostor i byty. Z výdajů na rekonstrukci si odpočítávala f......
Rekonstrukce kosmetického salonu 20.2.2017 11:28
Klientka si přestavuje garáž na kosmetický salon. Přestavbu započala již v roce 2016 a v roce 2017 by měla být dokončena. Přestavba zahrnuje vybudován......
Nákup pozemku 20.2.2017 11:28
Dobrý den, s.r.o. neplátce dph, koupí pozemek pro své účely. Nákup pozemku zaúčtuje na 031, zaeviduje ho do majetku a nebude odepisovat. Pokud by ho v......
Bytový dům – pronájem a DPH 2.2.2017 11:20
Vlastníme bytový dům, který splňuje definici bytového domu. V době se nachází i malý nebytový prostor zkolaudovaný jako sklad, který naše společnost......
Příjmy z pronájmu a DPH 2.2.2017 11:16
Dobrý den, soukromá osoba dosáhla příjmy z pronájmu ve výši 1 200 000,-- Kč. Nemovitost pronajímá podnikatelům - plátcům DPH. Musí se hlásit na Fú, že......
Směna pozemků - pořizovací cena 27.1.2017 12:05
Směňujeme pozemky. V směnné smlouvě je stanovena cena pozemků, zároveň je vyhotoven posudek. Pro zařazení do majetku je pro nás rozhodující ocenění ......
Změna ve zdaňování solárních elektráren od roku 2016 10.1.2017 16:11
V roce 2016 došlo ke změně účtování a zdaňování fotovoltaických elektráren. Příjmy z fotovoltaických elektráren o výkonu do 10 kW se již nebudou zda......
Prodej nemovitosti 22.12.2016 19:19
Prodáváme nemovitost bez pozemku. Jedná se o halu k podnikání. V kupní smlouvě je uvedeno, že se jedná o kupní cenu nemovitosti a přípojek. Zárove......
Rozdělení vstupní ceny pozemku a stavby 22.12.2016 19:19
Poplatník, daňová evidence OSVČ, plátce DPH, koupil do podnikání parcelu, která dle výpisu z katastru nemovitostí obsahuje zastavěnou plochu a nádvoří......
Prodej pozemků developerskou společností při výstavbě rodinných domků 13.12.2016 20:58
Developerská společnost nakoupila pozemky pro výstavbu rodinných domků za odlišné ceny, nákup byl účtován na účet 031. Při prodeji domků s přilehlými......
Prodej zděděné nemovitosti 13.12.2016 20:57
Soukromé osoby - 2 sestry, zdědily po otci chalupu a byt (otec zemřel před 2 lety a v bytě bydlel 52 let). Při notářském řízení byla chalupa napsána......
Darovací daň 6.12.2016 17:20
Dobrý den, moje babička mi přenechává část pozemku. Zajímá mě, zda musím přiznávat nějakou darovací daň, nebo zda je příbuzenstvo od tohoto osvobozeno......
Pozemek - zastavitelný dle ÚR a DPH 25.11.2016 10:27
Společnost vlastní pozemek, který je v územním plánu veden jako pozemek zastavitelný pro funkci bydlení, sítě technické infrastruktury jsou vedeny v p......
Stavební pozemek - z hlediska DPH 25.11.2016 10:27
Dobrý den, kdy se z hlediska DPH stává pozemek pozemkem stavebním? a. Pokud je v zastavitelném území dle schváleného územního plánu. b. Pokud je vyd......
Pořízení nemovitosti - rozdělení pořizovací ceny 11.11.2016 13:00
Společnost s.r.o. pořídila od soukromé osoby nebytový prostor, součástí pořízení dle kupní smlouvy i katastru je poměrná část zastavěné plochy (pozeme......
Opravný daňový doklad - zrušení registrace plátce 11.11.2016 12:59
Český plátce DPH dodává zboží osobě registrované k dani v Polsku např. v 7. a 8. měsíci 2016. Tyto dodávky zboží jsou osvobozeny od DPH (§ 64 ZDPH). S......
Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku 4.11.2016 16:12
Podnikatel-FO, plátce DPH má od r. 1998 v obchodním majetku zahrnutou nemovitou věc. Koupil ji společně s manželkou, na katastru jsou vedeni oba SJM......
Prodej nemovitosti - uplatněné výdaje dle paragrafu 10/5 4.11.2016 16:11
V roce 2014 jsem prodala nemovitost. Jelikož nemovitost nesplňuje podmínky osvobození, je zdaněna v paragrafu 10 DZP. V roce 2015 nebylo podáno daňo......
Rozdělení nákladů na technické zhodnocení pronajatých prostor mezi více nájemců 4.11.2016 16:11
Společnost má pronajatu obchodní jednotku, kterou nechce nadále provozovat v plném rozsahu. Pronajímatel souhlasil s rozdělením prostoru na 2 nové o......
Technické zhodnocení při vkladu do základního kapitálu a.s. 4.11.2016 16:10
S.r.o. v roce 2003 provedla a zkolaudovala technické zhodnocení nemovité kulturní památky (přístavek) a v témže roce tuto nemovitou kulturní památku v......
EET - začátek evidenční povinnosti 26.9.2016 15:54
Jsem zemědělským podnikatelem, ale mám ještě malou vývařovnu obědů, kterou provozuji na základě živnostenského listu, kde je předmětem podnikání hosti......
Prodloužení datumu splatnosti u odběratelské faktury 20.9.2016 10:09
Podnikatel OSVČ má i společnost s ručením omezeným, pronajímá vozy v obchodním majetku OSVČ společnosti s ručením omezený, na kterých chce delší splan......
DPH ze služeb poskytnutých do třetí země 13.9.2016 14:57
Právnická osoba se sídlem v České republice, poskytovatel, plátce DPH, uzavřela smlouvu s neziskovou organizací, odběratelem, právnickou osobou se síd......
Pořizovací cena majetku 5.9.2016 17:13
Nakoupili jsme počítače pro žáky. Na faktuře je i cena za prodlouženou záruku. Bude toto součástí ceny majetku jako třeba doprava?......
Dovoz zboží z Číny a výpočet DPH 21.8.2016 11:11
Nakoupili jsme v červenci zboží (náhradní díly) z Číny. Dodavatel nám vystavil fakturu, kde vyčíslil hodnotu zboží na 100 USD. Na faktuře nám ještě ......
Fakturace při registraci v jiném státě EU 21.8.2016 11:05
Firma - plátce DPH v tuzemsku je zároveň osobou identifikovanou k DPH na Slovensku. Slovenským neplátcům dodává zboží s přiděleným slovenským DIČ. Jak......
Zaplacení daňového nedoplatku ručitelem 21.8.2016 11:05
Obdrželi jsme výzvu FÚ k zaplacení daňového nedoplatku na dani z nabytí nemovitých věcí ručitelem. Je tento náklad daňově účinný?......
Daňové dopady rozšíření SJM 20.6.2016 08:56
Manželé nabyli nezávisle na sobě před uzavřením manželství různé nemovité věci v různých katastrálních územích – manželka pozemek, manžel bytovo......
Převod části nemovité věci v podnikání 7.6.2016 09:47
Hledám řešení pro přepis části přistavené nemovitosti financované a odpisované u podnikající fyzické osoby - otce. Jedná se o rodinný dvougenerační dů......
Nabytí majetku při rozdělení společnosti 30.5.2016 16:43
Společnost provedla rozdělení odštěpení sloučením na dvě stávající společnosti. Rozhodný den byl stanoven 1. 1. 2015. Mimo jiné byly předmětem odště......
Daň z nabytí při prodeji rodinného domu. 24.5.2016 10:40
Manželé prodali RD za 500 000,- Kč. Manžel 1/4 za 125 000,- Kč Notářka odvedla zálohově daň z nabytí nemovitých věcí na účet FÚ 4 % 5000,- Kč Manž......
Odepisování budovy při změně účelu. 26.4.2016 19:47
Akciová společnost koupila v roce 2013 skladovou halu, kterou zařadila do 5. odpisové skupiny a odpisovala. V roce 2015 společnost provedla nástavbu......
Odpisová skupina pro záložní zdroj (UPS) 26.4.2016 19:46
Do jaké odpisové skupiny máme zařadit záložní zdroj (UPS)?......
Opravné položky k pohledávkám z roku 2013 11.4.2016 15:53
Když vytváříme opravné položky k pohledávkám jaký datum je rozhodující pro správný výběr zákona, přesněji ze zákona jakého roku budu vycházet? Mám poh......
Odpisy internetové sítě 21.3.2016 23:01
Firma Č.O. uzavřela smlouvu se stavebním developerem, že v jeho nově budovaných domech zřídí na své náklady pasivní datové rozvody pro internet. Tot......
Úroky z hypotéky - odpočet x náklad 21.3.2016 23:01
Koupili jsme rodinný dům, kde je ve smlouvě uvedeno: obytná plocha 100 m2, technická místnost 20 m2, terasa 20 m2. Terasa je venkovní, není nijak ......
Ukončení činnosti zemědělského podnikatele 18.2.2016 09:53
Zemědělský podnikatel (otec) má stroje na své IČO, hospodářské budovy a pozemky (ornou půdu) ve společném jmění manželů. Letos bude hospodářství převá......
Vyřazení prodaných pozemků 30.12.2015 13:21
Jsme s. r. o. Prodali jsme pozemky, které máme zařazené v majetku společnosti jako dlouhodobý hmotný investiční majetek. Vklad byl dne 18. 12. 2015 na......
Ubytovací služby a DPH 23.12.2015 16:40
Pokud pronajmu jako plátce DPH nebytový prostor neplátci DPH včetně služeb - kromě elektřiny, plynu, vody se bude jednat např. o úklid? Musí být pak......
Prodej CP nabytých před 2013 15.12.2015 18:00
Jak postupovat v případě když investiční skupina PPF na valné hromadě prosadila vytěsnění menšinových akcionářů telekomunikační společnosti CETIN, kte......
Kontrolní hlášení bez elektronického podpisu 9.12.2015 21:47
Bude moci od r. 2016 OSVČ posílat daňové přiznání k DPH tak, že odešle dokumenty přes EPO a do 5 dnů dodá na finanční úřad podepsané potvrzení podání ......
Technicko - administrativní budova - Odpisová skupina 18.11.2015 21:08
Společnost s r. o. zakoupila nemovitou věc. Tato nemovitá věc byla po nutné rekonstrukci zkolaudována, uvedena do užívání a bude zařazena do odpisovan......
Montážní stůl - zatřídění do odpisové skupiny 18.11.2015 21:03
Společnost s. r. o. zakoupila dlouhodobý majetek – montážní stůl. Je to stůl určený k montážím, k manipulaci, je na kolečkách, je naklápěcí a je......
Paušál na dopravu a DPH 4.11.2015 16:57
Uvažuji o tom, jako OSVČ, plátce DPH vedoucí DE, o nákupu osobního automobilu s tím, že ho budu využívat jak pro svou ekonomickou činnost tak pro své ......
Odvod DPH při vyřazení majetku z obchodního majetku 24.10.2015 14:16
Jsem fyzická osoba a vedu daňovou evidenci. V roce 2005 jsem pořídila nákladní automobil skříňový N1, zařadila ho do obchodního majetku a uplatnila od......
Trenér mimo EU a DPH 24.10.2015 14:14
Občan ze země mimo EU trénuje bojové umění a malování. Přijede do ČR udělat seminář pro zájemce. Jaké jsou jeho registrační a daňové povinnosti i vzhl......
Ručení za DPH - nespolehlivý plátce 5.10.2015 12:46
Ručíme v níže uvedených situacích za DPH, tzn. že finanční úřad po nás může vymáhat zaplacení dodavateli? 1) V ARESU je dodavatel označen jako n......
Nákup od plátce z EU pod českým DIČ 5.10.2015 12:43
Pokud nakoupím zboží od maďarské firmy (zboží je převezeno do ČR), která má české DIČ, toto DIČ uvede na fakturu včetně sazby a výše DPH přepočtené na......
Prodej pozemku-DPH 23.9.2015 08:42
Společnost prodává pozemek, na kterém nejsou žádné přípojky, není ani stavební povolení. Nicméně ve znaleckém posudku je tento pozemek uveden jako sta......
Odpisy a DPH u fitcentra 3.9.2015 09:10
Dobrý den, mám dotaz do jaké odpisové skupiny zatřídit vybavení fitnes? Sazba DPH poskytnutých služeb u fitnes centra bude v 21% ? Děkuji za odpověď. ......
Odpisy počítače a software 22.8.2015 18:13
Pokud účetní jednotka nakoupí a) počítač za 39 000 Kč a k němu nepřenosný software za 10 000 Kč - budou se obě položky načítat do dlouhodobého majet......
Daň z nabytí - směna s doplatkem 23.7.2015 09:51
Daň z nabytí vlastnického práva nemovité věci směnou – V kupní smlouvě se obě strany dohodly, že poplatníkem je pouze jeden z nich. Podle R......
Zdaňování příjmu z pronáju §7 x §9 23.7.2015 09:50
Podnikatel pronajímal své nemovitosti ve sdružení s jiným podnikatelem (spoluvlastníkem nemovitostí) na základě ŽL. V tomto roce mají oba možnost zažá......
Prodej nemovitosti nabyté děděním. 1.6.2015 15:50
Fyzická osoba zdědila v roce 2012 nemovitost po své zemřelé matce. Matka tuto nemovitost vlastnila 50 let. V dědickém řízení byla tato nemovitost ocen......
Daň z převodu nemovitosti a DPH 1.6.2015 15:45
Prodávající i kupující jsou plátci DPH. Podle kupní smlouvy je nabývací hodnotou nemovitosti sjednaná cena, např. 1 000 000 Kč + 21 % DPH. Společnost ......
Nákup nemovitosti od FO nepodnikatele 19.5.2015 11:00
fyzická osoba nepodnikatel koupila dům, který zrekonstruovala a chtěla by jej prodat s. r. o., ve které je jednatelem. pro účely podnikání této s. r. ......
Náklady na hydrogeologický posudek 19.5.2015 10:59
Naše společnosti si nechala zpracovat hydrogeologický posudek o stavu podzemních vod a vlivu staveb na podzemní vody v hodnotě cca 300 000 Kč. Mohu te......
Příjem z pronájmu nemovitosti 15.4.2015 10:38
Jsem fyzická osoba, která je zároveň jediným společníkem spol. s. r. o., vlastním nemovitost provozovnu, kterou pronajímá za cenu obvyklou mému s. r......
Pronájem nemovitosti v SJM 17.3.2015 21:56
Jsem fyzická osoba, která je zároveň jediným společníkem spol. s. r. o., vlastním nemovitost provozovnu, kterou pronajímá za cenu obvyklou mému s. r. ......
Pronájem chaty na IČO 17.3.2015 21:55
Pokud jsem OSVČ, na IČO pronajímám chatu, která je ve společném jmění manželů - mohu ji nevložit do obchodního majetku? Mohu pak při nevložení uplatni......
Souhlas s umístěním sídla 3.2.2015 13:31
Mám podepsanou smlouvu o pronájmu pozemku s MÚ Prahy 15. Jeden z článků této smlouvy mi uděluje souhlas k vystavění skladových prostor. Stavbu jsem ......
Nezletilý podnikatel 18.1.2015 19:31
Nezletilý osmiletý syn je majitelem lesa. Během roku vznikly následující položky: příjmy z prodeje dřeva, náklady na sazenice a sazení, odměna s......
Daň ze zbořené stavby 13.1.2015 12:18
Klient zakoupil v roce 2013 pozemek s velmi starým domem. Dům zboural, je z něho hromada suti, ale ještě není proveden výmaz z katastru nemovitostí. M......
Prodej majetku pod cenou 25.12.2014 17:44
S. r. o. nakoupila majetek v 2014 a bude ho v 2015 prodávat za cenu nižší než je zůstatková cena, protože není kupec, který by to za vyšší cenu koupil......
Směna pozemků bez doplatku 25.12.2014 17:43
Společnosti se dohodly na směně pozemků o stejné výměře, ve stejném katastrálním území a bez doplatku. Zápis v katastru nemovitostí byl proveden v měs......
Prodej darovaného bytu 13.12.2014 20:06
Syn měl ve vlastnictví byt v panelovém domě od roku 2002. Byt dostal darem, ale platil daň darovací. V roce 2013 daroval byt dědovi, který ho v listop......
Pronájem darovaného bytu 13.12.2014 20:02
Syn dostal darem od matky byt v osobním vlastnictví. Byt pronajímá dle § 9 ZDP, ale nemůže ho odepisovat. Ke konci roku 2013 a do jara 2014 se dům zat......
§ 7 a pronájem majetku 2.12.2014 09:53
Fyzická osoba, vedoucí podvojné účetnictví má v majetku podniku budovu, kde jsou 3 byty a ordinace, které jsou pronajímány - vše osvobozené plnění bez......
Časové rozlišení daně z nabytí nemovitých věcí 2.12.2014 09:52
Jsme právnická osoba, která v roce 2014 zaplatila zálohu 4 % ze sjednané ceny na daň z nabytí nemovitých věcí. Správce daně má vyměřit celkovou daň ze......
Daň z nabytí nemovitých věcí - Vypořádání podílového spoluvlastnictví 17.11.2014 10:40
Přítel a přítelkyně mají v podílovém spoluvlastnictví tyto nemovitosti (každý 1/2): a) byt v hodnotě 4 mil Kč, který vlastní a ve kterém trvale ......
Náklady na pořízení autoplachet 17.11.2014 10:36
Firma A zakoupila 2 plachty (jednu na auto a jednu na vlek), každou z nich v hodnotě 60 500 Kč. Plus k tomu jsou náklady na instalaci těchto plachet......
Daňové přiznání k dani z nabytí nemo. věci před podpisem smlouvy. 17.11.2014 10:35
Mám v kupní smlouvě v rámci kupní ceny započtenu i úhradu daně z převodu nemovitosti. Formulář o vypočtené dani i s razítkem FÚ o podání daňového přiz......
Dotace na pořízení více majetku 17.11.2014 10:33
Společnost s ručením omezeným obdržela dotaci na výrobní stroje, a to ve výši 40 % způsobilých výdajů (absolutní částka dotace, dle rozhodnutí, může č......
Pořízení hmotného majetku a následná sleva z ceny 10.10.2014 11:33
Pořídili jsme objektiv za 46 485 Kč bez DPH, zařadili jsme do dlouhodobého majetku odpisovaného. Společnost Canon pořádala akci "Summer Cashback", v r......
Odpisy z darované nemovitosti 30.9.2014 11:09
Klient fyzická osoba, postavil před 20 lety budovu autoservisu společně se svým bratrem. Budova nebyla u nikoho v obchodním majetku. Letos se bratr ......
Uznatelný výdaj při směně nemovitostí 15.9.2014 21:14
1) Při směně nemovitostí (2 pozemky bez trvalého porostu, na kterých není zřízena stavba a k nimž nebylo zřízeno právo stavby) se obě strany dohodli, ......
Součásti pořizovací ceny stavby 15.9.2014 21:14
Společnost s ručením omezeným z důvodu přístavby nové části výrobní haly musela přemístit výrobu do pronajatých prostor. Stanou se práce s tímto spo......
Reinvestiční odpočet - datum vyřazení 16.7.2014 09:41
S. r. o. bude prodávat stroj, u kterého uplatňovala odpočet reinvestiční položky po částech, naposledy v roce 2011. Nevím, co je rozhodující datum pro......
Prodej nemovitosti v obchodním majetku na splátky 27.6.2014 14:12
Podnikatel, fyzická osoba s příjmy podle § 7, vede daňovou evidenci a uplatňuje skutečné výdaje. Podnikatel prodal v roce 2013 budovu. Budovu koup......
Odpisy nemovitosti mimo obchodní majetek 27.6.2014 14:11
Podnikatel, fyzická osoba, koupil před 10 lety budovu, kterou vložil do majetku firmy, opravil ji a z nové ceny po celou dobu odepisoval. Dne 31. 12. ......
Zdanění bezúplatně zřízeného věcného břemene 17.6.2014 14:54
V rámci dědictví bylo zřízeno věcné břemeno parkování v můj prospěch na pozemku dětí manžela a na pozemku švagra. Bezúplatně (jedná se o zděděné pozem......
Odepisování předávácí stanice 17.6.2014 14:53
Naše obchodní korporace má předávací stanici, která je umístěna v malé přízemní stavbě. Stavba je jen technickým zázemím pro technologii předávací sta......
Vstupní cena darovaného pozemku 18.5.2014 18:34
V roce 2013 jsme získali pozemek jako dar. V roce 2014 jsme obdrželi z FÚ platební výměr na darovací daň. I když jsme obdrželi výměr až v dalším roce,......
Vedlejší náklady na pořízení pozemku 29.4.2014 23:25
Do vstupní ceny pozemku se dle § 47 odst. 1 písm. a) vyhl. 500/2002 Sb. zahrnou i výdaje s nákupem pozemku spojené - ověření podpisu, správní poplatek......
Osvobození příjmu z prodeje pozemku s novostavbou 29.4.2014 23:23
Fyzická osoba si koupila v roce 2008 pozemek. Pozemek rozparcelovala a na jedné části pozemku postavila rodinný dům, který bude v roce 2014 zkolaudová......
Odpisový plán - účetní odpisy 13.4.2014 12:31
Jsme střední škola, zřízená krajem. Odpisujeme majetek takto: odpisový plán dle odpisových skupin určil zřizovatel od 1. 1. 2013. Používáme na nový ......
Prodej darované nemovitosti 13.4.2014 12:25
Manžel koupil nemovitost (rekreační chatu) v roce 2005, v době, kdy ještě nebylo uzavřeno manželství. Po dvou letech se oženil a v roce 2009 tuto nemo......
Prodej majetku z podnikání 28.3.2014 10:20
OSVČ účtující v podvojném účetnictví koupila PC do 40 000 Kč. Nákup účtovala na nákladový účet 501. Po roce tento počítač převedla do osobního vlastni......
Nájemní bydlení a příspěvek státní sociální podpory 15.3.2014 18:15
Můj klient uvažuje pronajmout bytovou jednotku. Slyšela jsem, že i na takové bydlení, je-li řádně sepsána nájemní smlouva, může vzniknout nárok na pří......
Stanovení odpisů u zděděného domu 15.3.2014 18:13
Rodiče postavili dům, který od počátku (v 90. letech) používali k pronájmu, ale nikdy neodepisovali, uplatňovali paušální výdaje. Nyní zdědí dům dítě,......
Úroky z hypotéky u pronajatého bytu 15.3.2014 18:09
Občan si vzal u banky úvěr na koupi nemovitosti určené k pronájmu. Nemovitost jako občan zakoupil (nemá ji tedy v obchodním majetku). Nemovitost prona......
Osvobození od daně z příjmu při prodeji rodinného domu. 21.2.2014 15:12
Prodej rodinného domu, ve kterém měl občan bydliště po dobu kratší než 2 roky před uskutečněním prodeje – prokazatelné náklady 1,1 mil. Kč (z to......
Daň ze staveb u rozestavěné budovy po 1. 1. 2014 21.2.2014 15:11
Bude po 1. 1. 2014 podléhat dani ze staveb (dle zákona o dani z nemovitostí) rozestavěná budova ve fázi hrubé stavby, tj. hotové stěny i střecha, ale ......
Výdaj při prodeji soukromého pozemku 21.2.2014 15:10
FO, nepodnikatel dostala v roce 2011 darem od rodiče pozemek, který nezahrnula do OM a v roce 2013 jej prodala. Jednalo se o ornou půdu a pro účely da......
Osvobození příjmu z prodeje bytu 21.2.2014 15:09
Je možno, pokud byl pořízen byt za účelem dalšího bydlení, aby rekonstrukce tohoto bytu přesahovala z roku 2013 do roku 2014, kde bude ukončena? Jakým......
Příjmy v § 9 - pronájem 21.1.2014 17:59
Poplatník bydlící v jižních Čechách dostal v roce 2013 darem byt v Praze. Tento byt před zahájením pronájmu musel zařídit a začal ho pronajímat cizinc......
Daň z nemovitosti 21.1.2014 17:58
Jaký je rozdíl v dani z nemovitosti, ve které by poplatník bydlel proti tomu, kdyby ji pronajímal? Jedná se o bytovou jednotku v Plzni o velikosti 57m......
Bydliště v nezkolaudované nemovitosti a osvobození od daně 22.12.2013 22:15
Podle § 4 zákona o dani z příjmu je mimo jiné možno osvobodit příjem z prodeje nemovitosti - pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před p......
Příležitostný prodej pozemků 22.12.2013 22:14
Osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti, z pronájmu a prodeje pozemků, které novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2014 nebudou osvobozeny ......
Vstupní cena při nákupu pozemku 18.11.2013 15:32
Naše družstvo nakupuje pozemky od soukromých osob. Jsou tyto položky součástí pořizovací ceny?......
Prodej nemovitosti a DPH 6.11.2013 08:46
V roce 2012 právnická osoba společnost s r. o. získala v exekučním řízení nemovitost (cca 50 let starou budovu), nyní se jí naskytla možnost tuto nemo......
NOZ a spoluvlastnictví pozemků 6.11.2013 08:21
Panelový dům má všechny byty v osobním vlastnictví. V katastru nemovitostí jsou zapsány jednotky a pozemek pod domem. Kromě toho mají ve svém vlastnic......
Přiznání k převodu nemovitostí 23.10.2013 22:34
Chci se zeptat na vyplnění Přiznání k převodu nemovitostí, Přílohy č. 2 – Údaje o nemovitostech. Uvádí se do této tabulky – „Popis m......
Prodej traktoru po vyřazení z obchodního majetku 17.10.2013 14:05
Zemědělský podnikatel přešel v roce 2010 na uplatnění výdajů procentem z příjmů ve výši 80 %. Vede daňovou evidenci. V roce 2008 zakoupil traktor, kte......
Prodej bytu převedeného z družstva 6.10.2013 20:24
Občan fyzická osoba koupí v roce 2012 členský podíl v bytovém družstvu za 1,8 mil. Kč, včetně práva užívání bytu. Následně v únoru 2013 dojde k převod......
Nájem mezi manželi 6.10.2013 20:22
Fyzická osoba má v přízemí rodinného domu, který patří manželce a jejím rodičům malou provozovnu (prodejnu). V tomto domě má rovněž fyzická osoba trva......
Daň z příjmu z prodeje bytu 16.9.2013 09:36
Vlastním byt, zkolaudovaný v 05/2010, ve kterém nebydlím (původně pořízen pro rodinného příslušníka, nyní je prázdný). Pokud jej prodám dříve než pět ......
Prodej bytu z dědictví 23.8.2013 12:31
Podléhá dani z příjmů prodej bytu, který zdědila matka po úmrtí svého syna, tento užíval byt déle než 20 let. Matka tento byt nevyužívá a pronajímá je......
Odpisy lesní oplocenky 23.8.2013 12:31
Soukromý zemědělec, fyzická osoba, daňová evidence, plátce DPH: Prosím o objasnění evidence a daňových dopadů faktury za drátěné oplocení - jedná se o......
Vyřazení nemovitosti z OM a její následný pronájem 21.7.2013 17:30
Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci se rozhodla vyřadit nemovitost z OM a následně ji pronajímat (příjem bude zdaněn podle § 9.). Je možné pokračov......
Pronájem za symbolickou 1 Kč 21.7.2013 17:30
Akciová společnost pronajímá, třetí nespřízněné osobě, nebytové prostory za symbolickou 1 Kč měsíčně. Jaké by v tomto případě bylo stanovisko FÚ, když......
Osvobození od daně z daru nadaci 21.7.2013 17:28
Jsem soukromá fyzická osoba, nepodnikající. Je nějaké osvobození od darovací daně, případně od daně z převodu nemovitostí pokud daruji věc (nemovitost......
Odpisy drobného majetku 17.6.2013 08:09
Jsme restaurace, která nakoupila před koncem roku 2012 velké množství drobného majetku. Tento majetek jsme zařadili na účet č. 028 s tím, že ho budeme......
Pronájem nemovitostí včetně nábytku a DPH 2.6.2013 14:34
Naše společnost (právnická osoba, plátce DPH) pronajímá nemovitosti (bytové i nebytové prostory) plátcům i neplátcům DPH. V některých bytech, jejichž ......
Odpisy u darované nemovitosti 2.6.2013 14:33
Vlastník nemovitosti získal v roce 2005 darem nemovitost od svého dědy. Loni začal pronajímat danou nemovitost. Využívá skutečné příjmy a výdaje. K př......
Stanovení vstupní ceny domu 15.4.2013 12:56
Fyzická osoba, (nepodnikající), vlastnila 2/3 RD kde jsou dvě bytové jednotky. V roce 2001 fyzická osoba odkoupila zbývající 1/3 domu a v roce 2011 za......
Odpisy darovaného majetku. 15.4.2013 12:53
Vlastník nemovitosti pronajímá budovu v § 9. Nemovitost dostal od rodičů darem. V roce 2012 přistavil k původní budově budovu další. Budovy jsou spoje......
Stavba jako součást pozemku 15.4.2013 12:52
Koupili jsme 2 budovy, které leží z části na cizím pozemku, údajně se připravuje zákon, kde bude stanoveno, že pozemek pod budovou bude součástí budov......
Reprodukční cena 15.4.2013 12:52
Fyzický osoba vedoucí účetnictví se v roce 2012 rozhodla, že vloží svou nemovitost do OM. Nemovitost vlastní déle než 5 let. Máme znalecký posudek, ve......
Příjmy z pronájmu u manželů 10.3.2013 18:14
S manželem máme příjem z pronájmu rodinný dům. Na nájemní smlouvě jsme uvedeni oba. Do přiznání si tento příjem může uvést jen jeden z nás, nebo si to......
Přechodné ubytování a DPH 10.3.2013 18:14
Jsme s. r. o., plátci DPH. Zaměstnanci poskytujeme od 1. 1. 2013 formou nepeněžního plnění přechodné ubytování splňující podmínky dle § 6 odst. 9 pí......
Uplatnění úroků z hypotečního úvěru při pronájmu dle § 9 10.3.2013 18:11
Je možné si při pronájmu nemovitosti dle § 9 zákona o dani z příjmů uplatnit jako výdaj úrok z hypotéčního úvěru. Není tam nějaké omezeni?......
Odpisy fotovoltaické elektrárny 20.1.2013 23:51
Jsme s. r. o., plátci DPH a vedeme účetnictví. V prosinci 2012 uvedeme do provozu fotovolt. elektrárnu (29,6KWP). Od ledna 2013 budeme tedy odepisovat......
Daň z převodu nemovitostí hrazená za prodávajícího 20.1.2013 23:50
Jsme a. s., plátci DPH. Nakoupili jsme pozemky od fyzických osob. Ve smlouvách je uvedeno, že daň z převodu nemovitosti uhradí naše firma za prodávají......
Technické zhodnocení - dotace 28.11.2012 17:15
Fyzická osoba má písemnou nájemní smlouvu na pronájem hospodářské budovy s další fyzickou osobou. Na této budově provede nájemce technické zhodnocení ......
Kontejnerové sestavy 28.11.2012 17:15
Naše firma koupila kontejnerové sestavy - 3 ks, které dodavatelská firma smontovala, připojila na elektřinu a vodu. Kdy se kontejnery považují za stav......
Daň z převodu nemovitostí u dražby 22.10.2012 15:22
Klient získal nemovitost v nucené dražbě. V takovém případě byl povinen podat daňové přiznání a uhradit daň z převodu nemovitostí. Nemovitosti vydraži......
Přiznání k dani z převodu nemovitostí 5.10.2012 11:23
Chtěla bych se zeptat, pokud jsem prodala zahradu právnické osobě, která má dva jednatele, zdali musím vyplňovat ve formuláři k přiznání daně z převod......
Odpisy použitého majetku 5.10.2012 11:22
Jsme střední škola, zřízená krajem. Koupili jsme do školní kuchyně konvektomat ‒ už použitý z bazaru ‒ stáří 15 let. Jak s odpisy? Zavést ......
Sazba daně z nemovitosti 21.6.2012 21:55
Fyzická osoba vlastní objekt (chalupu) určený k rekreaci, ne k trvalému bydlení ani ne k podnikání. V letošním roce dokončil v objektu stavební úprav......
Daň z nemovitostí 17.6.2012 10:24
Poplatník vlastní nemovitost, v katastru zapsána jako objekt k bydlení, která se skládá z domu spojeného se stodolou a samostatně stojící budovou s 2 ......
Odpočet úroků na bydlení při pořízení pozemku 26.5.2012 18:01
Podle § 15 odst 3 písm b) ZDP lze odečíst úroky na nákup pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby dle písmene a) do......
Prodej pozemků po rozdělení a směně 8.5.2012 22:47
Fyzická osoba koupila v roce 2007 pozemek (ne obchodní majetek). Předmětný pozemek sousedí s pozemky, které jsou ve vlastnictví dalších fyzických osob......
Vložení nemovitosti do obchodního majetku za symbolickou 1 Kč 24.4.2012 16:06
Podnikatel vlastní nemovitost, kterou nevložil do obchodního majetku. Nyní chce tuto nemovitost vložit do obchodního majetku. Protože nemovitost poříd......
Pořízení nemovitosti na části - odpisy 30.3.2012 20:46
Jsme s. r. o. a na ní jsme v roce 1994 koupili 1/2 nemovitosti a odpisovali zrychleným odepisováním, v roce 2008 jsme dokoupili druhou polovinu nemovi......
Prodej nemovitosti - rozdělení vstupní ceny 18.3.2012 20:03
S. r. o., plátce DPH, pořídila v roce 2006 nemovitost s pozemkem za kupní cenu 2 mil. Kč. Do účetnictví byl zanesen pozemek v ceně obvyklé pro místo a......
Prodej pozemku 1.3.2012 09:56
Fyzická osoba, dostala v r. 2011 darem pozemek za odhadní cenu cca 1 500 000 Kč. Ještě ten samý rok pozemek prodala právnické osobě za cca 3 mil. Kč, ......
Náklady na stavbu a odpisy 10.2.2012 10:52
Společnost s. r. o. vlastními náklady pro sebe staví dům,nakupuje materiál a platí všechny potřebné stavební práce. Po dokončení stavby bude tato stav......
Dlouhodobý nehmotný majetek 16.12.2011 11:32
Společnost vyrábí elektrorozvodné skříně, které bude dodávat pouze na jednu konkrétní zakázku, ke které si nechala externě zpracovat projekt. Projekt ......
Prodej nemovitosti a úprava odpočtu DPH 16.12.2011 11:31
Jsme právnická osoba, v lednu 2012 dojde k prodeji nemovitosti (sazba DPH 0 %, prodej po třech letech od kolaudace), na které bylo v roce 2007 provede......
Nájem budov 29.11.2011 12:28
Podnikatel OSVČ založil s. r. o., kam převedl výrobu, ale budovy zůstaly na OSVČ a s. r.o. užívá tyto výrobní prostory v nájmu. Jak se budou zdaňovat ......
Změna v režimu DPH u služeb ve stavebnictví 20.11.2011 14:20
Prosím o vysvětlení změny zákona o DPH týkající se stavebních prací od 1.1.2012.......
Odpis nemovitost při pronájmu 2.11.2011 17:01
Pronajímám nemovitost, kterou zdaňuji podle § 9 zákona o dani z příjmu. Letos v červnu skončil nájem a do konce roku již pronajímat nebudu. V příštím ......
Pronajaté prostory - stavební úpravy v daňové evidenci 2.11.2011 17:00
Fyzická osoba v DE, plátce DPH, má pronajaté prostory (zříz. květinářství) v obchodním domě. Provedla stavební úpravy - zabudování mříží v hodnotě 120......
Registrace k DPH - průvodcovské služby 22.9.2011 08:59
Tuzemská podnikatelka - neplátce DPH poskytuje průvodcovské služby. Služby jsou poskytovány německé cestovní agentuře. Cestovní agentura je v Německu ......
Rezerva na opravu hmotného majetku 22.9.2011 08:56
V případě, že společnost bude vytvářet rezervu na opravu hmotného majetku, musí zakládat nový bankovní účet pro tento účel nebo je možné využít již za......
Přefakturace daně z nemovitosti 21.7.2011 11:40
Jak se daňově postavit k problematice přefakturace daně z nemovitosti. Společnost s. r. o. si pronajímá pozemky od pana X. Ve smlouvě je uvedena cena ......
Koupě automobilu na úvěr 21.7.2011 11:40
Fyzická osoba, daňová evidence, plátce DPH. FO koupila auto na úvěr 03/2011. Ve smlouvě o úvěru v bodu zajištění je smlouva o zajišťovacím převodu pr......
Nemovitost v s. r. o. (plátci DPH) 27.6.2011 09:12
Manželé koupili v 05/2008 obchodní podíl 100% (stejné podíly: 50% manžel a 50% manželka) v s. r. o. V tomto s. r. o. byla v majetku zařazena nemovitos......
Vklad nemovitosti do základního jmění 27.6.2011 09:11
Naše společnost A koupila v roce 2001 soubor nemovitostí za 15 mil.Kč. Bylo zaúčtováno 10 mil. na účet 021000 a 5 mil. Kč na 031000 pozemky. Nemovi......
Daňové odpisy v době uplatnění paušálu 27.6.2011 09:10
Chtěl jsem se zeptat na evidence daňových odpisů v době uplatňování výdajů paušální částkou. Podnikatel po celou dobu svého podnikání uplatňuje výdaje......
Vklad nemovitosti do s. r. o. 13.4.2011 23:18
Fyzická osoba hodlá vložit nemovitost do ZK s. r. o. Hodlá nemovitost vyřadit z obchodního majetku OSVČ a vložit jej do s. r. o. již ze soukromého (ne......
Vystavování dobropisů od dubna 2011 12.4.2011 22:29
Dle nového zákona od DPH platného od 1.4.2011 nastávají některé změny, a zejména co se tyká par. 42. Otázka zni, za jakých okolnosti NEMUSIME podávat......
Cestovní náhrady - přepočet kurzu 1.2.2011 09:14
Několik našich zaměstnanců má firemní kreditní karty, a často se stává, že ti co je nemají, musí platit při zahraniční pracovní cestě třeba hotel nebo......
Daň z nemovitostí 1.2.2011 09:13
Vyplnění přiznání k dani z nemovitostí. U nemovitosti - rodinného domu je samostatný dřevník o výměře 18 m2, dále na rodinný dům přímo navazují hospod......
Rezerva na opravy hmotného majetku 16.1.2011 21:33
Ve zdaňovacím období roku 2009 jsem tvořil 1. rok rezervu na opravu budovy, ale prostředky jsem nejpozději do termínu podání daňového přiznání nedepon......
Prodej nemovitosti - emisní ažio 16.1.2011 21:33
A. s, plátce DPH, vedeme účetnictví. V 11/2007 akcionář zvýšil základní kapitál společnosti nepeněžitým vkladem - vkladem nemovitosti v odhadní hodnot......
Podnikání na Slovensku 10.12.2010 20:46
Jsem OSVČ v ČR, mám zde trvalé bydliště, podávám zde DP k DPFO, nejsem plátce DPH. Současně žiji 5 let na Slovensku s přítelem, jež má trvalé bydlišt......
Daň z přidané hodnoty - ukončení / přerušení podnikání 10.12.2010 20:45
Fyzická osoba přerušila podnikání od 30. 4. 2010 - 31. 12. 2010 (neví ještě, zda bude v podnikání pokračovat). - Musí k datu 30. 4. nebo 31. 12. odv......
Uvedení nemovitosti do užívání 10.12.2010 20:45
Akciová společnost koupila nemovitost - dům s bytovými i nebytovými prostory. Některé prostory lze užívat ihned, u jiných je potřeba provést stavební ......
Přeřazení do šesté odpisové skupiny 24.11.2010 09:55
Majitelka pronajímá nemovitost podle § 9. Výdaje vykazuje ve skutečné výši, ne procentem z příjmu. Uplatňuje i odpisy nemovitostí. Tato nemovitost - ......
Účetní odpisy / nepoužívání 24.11.2010 09:54
Vedeme účetnictví. V majetku máme tři roky stroj, daňové odpisy jsme dosud neuplatnili z důvodu nízkého základu daně. O účetních odpisech jsme neúčtov......
Cena obvyklá 27.10.2010 13:20
Jak zjistit cenu obvyklou. Právnická osoba, s. r. o., vlastník objektu, pronajal na 10 let zmíněný objekt fyzické osobě, která objekt provozuje jako p......
Pronájem podle § 9 a daně z přidané hodnoty 27.10.2010 13:19
OSVČ, plátce DPH, vlastní parkoviště, které není vloženo do majetku. Má příjem z pronájmu tohoto parkoviště. Je tento příjem zdanitelným plněním - tzn......
Příslušenství rodinného domu z hlediska daně z přidané hodnoty 15.9.2010 20:13
Co může být příslušenstvím domu dle § 48 zákona o DPH z hlediska snížené DPH? Patří sem např. elektroměrový rozvaděč a venkovní kabelové rozvody pro R......
Daň z přidané hodnoty elektroinstalace bytového domu nebo bytu 15.9.2010 20:12
Společnost s r. o. zabývající elektromontážemi provádí instalace rodinných i bytových domů jako subdodavatel stavebních firem. Je správné, když pro ně......
Cena pozemku sloučeného pozemku 21.7.2010 21:13
Jsme spol. s r. o., plátce DPH, vedoucí účetnictví. Nakoupíme pozemky, na kterých stavíme RD a tyto prodáváme. Při výstavbě RD dochází k tzv. přeparce......
Daň z přidané hodnoty u bytové výstavby 13.7.2010 09:33
Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci, pracuje jako zedník. S jakou sazbou DPH si může zedník fakturovat práce na rodinném domk......
Byt pořízený jako zásoba 13.7.2010 09:32
Fyzická osoba, plátce DPH, nakoupil v roce 2005 byt jako zboží, uplatnil odpočet DPH, do roku 2010 jej vede jako zásobu na skladě, v roce 2010 se rozh......
Přerušení tvorby rezervy na opravu 31.3.2010 11:45
Zajímá mě, jestli je možno na rok přerušit tvorbu rezervy. Vychází nám velká ztráta a nechceme ztrátu prohlubovat.......
Pronájem nemovitosti zařazené do obchodního majetku 3.3.2010 09:40
Fyzická osoba má příjem z pronájmu a příjem z podnikání. Podnikatel koupil před 15 lety nemovitost s jedním číslem popisným, ale nemovitost má část ja......
Povinnost registrace k DPH při poskytování služeb 26.1.2010 10:38
Neplátce DPH poskytuje 1) vzdělávací kurzy – Arteterapii. 2) jiné služby spočívající v ilustraci knih, kalendářů, překlady apod. Tyto kurz......
Rezervy na opravu majetku 26.1.2010 09:42
Je možné souběžně vytvářet rezervy na opravu jednoho hmotného majetku (jedná se o jednu nemovitost). Nevím, zda si zákon o rezervách vykládám správně.......
Rezervy na opravu majetku 20.12.2009 21:05
Jsem zemědělský podnikatel od roku 1993, vedu daňovou evidenci. V roce 2008 jsem dosáhl dobrých výsledků v hospodaření a proto jsem se rozhodl vytvoři......
Obrat pro registraci k DPH - prodej nemovitostí 13.12.2009 20:56
Společnost s ručením omezením nakupuje a prodává nemovitosti. Není plátcem DPH. Všechny nakupované nemovitosti eviduje jako dlouhodobý majetek. V § 6,......
Mimořádné odpisy dle § 30a 13.12.2009 20:53
Podnikatel FO, plátce DPH si koupil z Německa dovezené osobní auto - přes autobazar, v technickém průkazu je první majitel, ale toto auto v Německu je......
Ukončení sdružení a vyřazení budovy 18.11.2009 15:43
Sdružení dvou fyzických osob, vede daňovou evidenci. Jeden z účastníku vložil v r. 2000 do majetku budovu. Tuto budovu odepisoval sám. Jak se bude pos......
Daň z převodu nemovitosti u darované nemovitosti 18.11.2009 15:42
Jestliže se daruje nemovitost, platí se daň z převodu nemovitosti?......
Odpisy oplocení pastviny 27.10.2009 20:54
Podnikatel - fyzická osoba - vedoucí daňovou evidenci potřebuje oplotit pastviny, kde pase svá zvířata. Oplocení spočívá v tom, že do země zatluče dře......
Krácení odpočtu DPH 14.10.2009 09:58
Poplatník zdědil usedlost, kterou vložil do podnikání a provedl v několika letech přestavbu na provozovnu pro své podnikání. V roce 2009 byla tato pro......
Povinnost odepisovat majetek 30.9.2009 15:17
Jsme s. r. o., dlouhodobý majetek odepisujeme pouze daňově, máme povinnost provádět i účetní odpisy?......
DPH a stavební pozemek 13.9.2009 19:59
Na pozemek bylo vydáno stavební povolení na stavbu vodovodu a kanalizace. Jedná se tudíž o stavební pozemek, který podléhá při převodu sazbě 19 % DPH ......
Odpisová skupina 1a a hospodářský rok 2.9.2009 22:50
Jsme s. r. o, účtujeme v hospodářském roce od 1. 9. do 31. 8. Nyní budu zpracovávat účetní závěrku za období od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009. Jakou sazbo......
Vedení knihy jízd 14.8.2009 09:08
Dočetla jsem se, že je zrušena povinnost vést knihu jízd. Prosím Vás o bližší informaci.......
Zkrácené odpisy z majetku pořízeného aktivací 24.7.2009 09:09
Firma s. r. o, plátce daně, která vede účetnictví, nakoupila v roce 2007-2008 zařízení, které však nebylo aktivováno a bylo uloženo na sklad. V letošn......
Dům používaný jako byt a provozovna 18.5.2009 20:44
Obchodní společnost zařadila do obchodního majetku stavbu „rodinný dům s provozovnou“, který obsahuje provozovnu a jednu bytovou jednotku ......
Zaměstnanecké opce 15.5.2009 14:21
Prosím můžete posoudit jak by z pohledu českých daní vypadalo, kdyby mateřská společnost poskytla zaměstnancům v ČR opci na akcie. Já se domnívám, že......
Zařazení do odpisové skupiny 26.4.2009 18:19
Do jaké odpisové skupiny hmotného dlouhodobého majetku mám zařadit SERVER IBM za 71 000 bez DPH?......
Zařazení do odpisové skupiny 26.4.2009 18:19
Do které odpisové skupiny bych měla zařadit fokometr digitální CLM 3100 P, model A s termotiskárnou za 43 900 Kč?......
Odpisy u pronájmu 3.4.2009 18:38
Je možné při pronájmu podle § 9 uplatnit v prvním roce nulový daňový odpis či menší než vypočtený? Adekvátně tomu se pak doba odepisování prodlouží? P......
Režim DPH u služeb celního deklaranta 3.4.2009 18:36
Mým problémem, který se až donedávna zdál jasný a na který mi zatím nikdo neodpověděl srozumitelně je otázka celní deklarace. Mou náplní práce je služ......
Poskytnutí služebního automobilu pro soukromé užití 3.4.2009 13:04
Poskytujeme zaměstnancům služební vozidla i pro soukromé užítí. Jaké má poskytnutí vozidla dopady na daň firmy a zaměstnavatele?......
Poskytnuté DIČ - přeprava mezi čl. státy 27.2.2009 17:56
Česká firma registovaná k DPH i na Slovensku vymyslela, abychom na ně fakturovali za přepravu bez DPH… Můžeme se tvářit tak, že nevíme, že je r......
Vyřazení nemovitosti z obchodního majetku 27.2.2009 17:52
Fyzická osoba, daňová evidence, plátce DPH. Nemovitost a související pozemek jsou od roku 1994 zahrnuty v obchodním majetku. Zůstatková cena ke konci ......
Fyzická osoba-občan a pronájem osobního automobilu 11.2.2009 08:28
Chtěla bych se zeptat na následující situaci, zda je řešení reálné. Jedná se o fyzickou osobu nepodnikatele (má přerušenou živnost na ŽÚ). Fyzická oso......
Rekonstrukce vodovodní přípojky 20.1.2009 08:16
Jsme příspěvková organizace, zřizovatelem je kraj, vedeme podvojné účetnictví, nejsme plátci DPH. V loňském roce jsme od KÚ dostali do správy budovu &......
Krátící koeficient v DPH 15.12.2008 10:43
Jsme PO vedoucí účetnictví, čtvrtletní plátce DPH používající koeficient nyní ve výši 0,80. V minulých letech koeficienty v rozmezí 0,75 - 0,85. Po zp......
Předčasné ukončení leasingu 24.11.2008 17:20
Jsme s. r. o.-plátci DPH, vedeme účetnictví. Na leasing jsme pořídili NA 16. 12. 2005, cena leasingu 455 790 Kč (+DPH), měsíční splátka bankou 12 458 ......
Přerušení podnikatelské činnosti 24.10.2008 22:49
Prosím o podrobné informace o tom, co vše musím provést. V nejbližší době hodlám ukončit (resp. přerušit) svou vedlejší samostatně výdělečnou činnost ......
Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím 13.10.2008 20:55
Můj klient-FO, daňová evidence, pořídil nákladní automobil z EU  bez DPH  pořízení zboží. Jeho pořízení bylo nikoli za účelem dalšího ......
Úhrada za lékařskou péči dopředu 11.9.2008 14:33
Fyzická osoba, neplátce DPH, provozovatel nestátního zdravotnického zařízení uzavřel smlouvu s právnickou osobou, nestátním zdravotnickým zařízením na......
Zprostředkování platby 28.8.2008 09:09
Jsme s. r. o., provozujeme internetový obchod s autodíly. Zákazníci mají možnost nechat si zboží poslat na partnerskou autodílnu, která s námi spolupr......
DPH při fakturaci se Slovenskem 28.7.2008 15:58
Jsme česká firma, s. r. o., ráda bych si ujasnila jak je to s DPH při poskytování služby slovenské firmě (plátci DPH) a naopak, pokud firma se sídlem ......
Vyúčtování spotřeby elektrické energie 15.7.2008 23:23
Společnost s r. o. má pronajaté prostory, za které platí vedle nájemného i měsíční zálohy na služby(vodné, stočné, el.energii apod. ) Zálohy zaplacené......
Výše úroku z půjčky 1.6.2008 15:05
Jsme společnost s ručením omezeným, vedeme účetnictví, plátci DPH. Jak správně se stanoví úrok z půjčky společnosti od fyzické osoby od 1. 1. 2008? L......
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 30.4.2008 16:25
Společnost má v souladu s rozhodnutím o příslibu investičních pobídek povinnost pořídit dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nejméně v částce 150 mil ......
DUZP při přefakturaci služeb 20.4.2008 21:56
Kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění při přefakturaci služeb?......
Dodatečné přiznání DPH 20.4.2008 21:55
Zjistil jsem chybu v přiznání k DPH. Je rozdíl v sankcích, které nám vyměří finanční úřad z pozdě odvodeného přiznání v případě že podám dodatečné při......
Rezevy na opravy u majetku po leasingu 14.4.2008 21:52
Rezervy na opravy ( právní forma společnosti: s. r. o.). Je možné vytvářet rezervy na opravy podle zákona o rezervách na majetek (nákladní automobily......
Účetnictví u fyzické osoby 18.2.2008 09:24
Má FO zapsaná v OR stejné povinnosti při vedení účetnictví jako PO? Tzn. základní kapitál, tvorba rezerv ze zisku apod.? Při sdružení FO zapsaných v O......
Úmrtí podnikatele a pokračovaní v činnosti dědicem 22.12.2007 19:27
Podnikatelka dne 30. 4. 2006 zemřela. Vedla daňovou evidenci, byla plátce DPH. Obor podnikání - zemědělská výroba (chov krav na tržní produkci mléka).......
Ukončení činnosti sdružení bez právní subjektivity 26.11.2007 17:43
Dva bratři založili sdružení bez právní subjektivity. Vedou DE a nejsou plátci PDH. Za dobu trvání sdružení pořídili stroje, které dle smlouvy o sdruž......
Zaměstnanecká půjčka 5.11.2007 16:48
Žádám o informace ohledně poskytování zaměstnaneckých půjček, a to z pohledu daňového (daň z příjmů ze závislé činnosti, darovací daň - jiný majetkový......
Zdanění úroků z běžného účtu 19.10.2007 08:46
Jsem podnikatel-fyzická osoba a vedu účetnictví. Na firmu (na IČ) jsem uzavřel s bankou smlouvu o zřízení termínovaného účtu. V pravidelných intervale......
Poskytování cestovních náhrad 3.10.2007 18:55
Zaměstnanci mají bydliště v obci Veselí nad Moravou a pracují pro zaměstnavatele se sídlem v Praze. Práci vykonávají na různých místech České republik......
Sleva na dani z titulu studia 3.10.2007 11:54
Od kdy je možné poskytovat slevu na dani zaměstnanci, z titulu studia na vysoké škole, pokud zahájení studia na VŠ přímo nenavazuje na studium na stře......
Podíl na nákladech za zvýšení el. příkonu 2.10.2007 09:50
Jsme společnost s ručením omezeným, plátce DPH vedoucí podvojné účetnictví. Vlastníme budovou, ve které jsme ukončili vlastní výrobu. Budova nyní proc......
Hospodářský rok a podání prvního daňového přiznání k DPPO 15.8.2007 14:22
Jsme společnost s ručením omezeným, plátci DPH, vedeme účetnictví. Naše společnost vznikla 6. 9. 2006 a FÚ nám povolil účtování v hospodářském roce hn......
Kursové rozdíly v daňové evidenci 28.6.2007 10:39
Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, podniká v mezinárodní autodopravě. Příjmy a výdaje se z valut na Kč přepočítávají pevným kurzem. Kamiony proj......
Internetový obchod 3.6.2007 23:00
Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, podniká na základě živnostenského listu na maloobchod mimo řádnou provozovnu. Zajišťuje prodej přes internet.......
DPH - Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím 14.5.2007 09:26
Fyzická osoba, plátce DPH vede evidenci a je obchodník s použitým zbožím dle § 90 ZDPH, jak správně stanoví přirážku ke zdanění? Je to tak, že do poři......
Oprava nedokončené investice 25.4.2007 11:41
Jsme právnická osoba, společnost s ručením omezeným, plátce DPH, vedeme účetnictví. Zadali jsme rekonstrukci naší vlastní výrobní haly a přístavbu nov......
Souběh pracovního poměru a podnikání 23.4.2007 11:04
Společnost provozující obchod a zaměstnává prodavače. Zaměstnanec provádí 2x ročně provádí i údržbu zařízení prodejny. Je možné, aby zaměstnanec za ty......
Bezúročná půjčka společníka s. r. o. 3.4.2007 22:15
Společník půjčil svému s. r. o. bezúročně v průběhu roku různé částky, které v součtu činily 1,7 mil. na základě svého rozhodnutí (písemného) s datem ......
Oprava tvorby rezervního fondu 18.3.2007 22:19
Lze opravit tvorbu rezervního fondu nad rámec 10 % základního kapitálu? Ve společenské smlouvě je uvedena výše 10 % základního kapitálu, ale fond se v......
Rezerva na opravu komunikace 27.2.2007 08:34
Podnikatel chce vytvořit v roce 2006 rezervu na opravu majetku. V majetku má firma kromě budovy (sklady) manipulační plochu před skladem a příjezdovou......
Přepočet cizích měn v daňové evidenci 28.1.2007 23:04
Dle § 38 odst. 1 zákona o dani z příjmu, využíváme v daňové evidenci možnost uplatňovat kurzy devizového trhu dle zákona o účetnictví, konkrétně použí......
Převod podnikání na SRO 18.12.2006 09:44
Jsem osoba samostatně výdělečně činná - nákladní doprava, účastník sdružení, 50% podíl na sdružení, činnost pouze ve sdružení, daňová evidence, měsíčn......
Odpočet úroků z hypotéčního úvěru 24.11.2006 09:25
Podnikatel (fyzická osoba) postavil rodinný dům se záměrem zřízení trvalého bydliště. Při stavbě čerpal jak hypotéku, tak využil úvěr ze stavebního sp......
Vystavení souhrnného dokladu 10.11.2006 10:01
Jako firma, plátce DPH, provozujeme jesle, kde rodiče hradí za pobyt svého dítěte nejen hotově, ale i převodem na bankovní účet. Můžeme vyhotovovat so......
Technické zhodnocení najatého majetku 16.10.2006 21:32
Budova, kde sídlí s. r. o. je od 12/2005 ve vlastnictví jednatele (společné vlastnictví manželů). Návrh na vklad byl podán 5/2005. Technické zhodnocen......
Zdanění odměny respondentovi v průzkumu veřejného mínění 27.9.2006 21:08
Naše společnost se zabývá průzkumy trhu a veřejného mínění. Jsme spol. s r. o., jsme plátci DPH a vedeme účetnictví. Abychom mohli zakázky průzkumu t......
Stravné v roce 2007 25.9.2006 22:26
1) Jaké jsou změny v daňové uznatelnosti stravenek od 1. 1. 2007, konkrétně poskytujeme stravenky v hodnotě 90,- Kč 2) Jaká bude od 1.1. 2007 maximál......
Licence - nehmotný majetek 14.9.2006 12:57
Vyrábíme a začínáme prodávat unikátní patentovaný výrobek. Autor patentu s námi pouze spolupracuje. Veškeré náklady na výrobu a prodej nese naše firma......
Časové rozlišení mimořádné splátky leasingu 31.8.2006 11:56
Mám dotaz ohledně rozpouštění nákladů z leasingové akontace. Jedná se o Škodu Fabii, v technickém průkaze označenou N1 (tudíž si můžeme uplatňovat DPH......
Konsignační sklad 26.7.2006 09:58
Společnosti TR se sídlem v UK dodává do zboží tuzemska. Zboží je určeno pro společnost BD. Zboží je dodáváno do skladu provozovaného společností SPE a......
Rezerva na opravu v daňové evidenci 26.7.2006 09:56
Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci si vytvořil rezervu na opravu pracovního stroje v roce 2003 - 200 tis., v r. 2004 - 200 tis., s tím ž......
Ukončení sdružení bez právní subjektivity 20.7.2006 12:58
Prosím o radu. Vypořádání sdružení bez právní subjektivity. Dva účastníci sdružení (plátci DPH) se rozchází, jeden ukončí podnikání, druhý pokračuje. ......
Datum uskutečnění zdanitelného plnění u leasingu 22.6.2006 08:50
S. r. o. uzavřela finanční leasing na dodání serveru HP. Smlouva byla sepsána v březnu a v březnu byla i uhrazena mimořádná záloha ve výši 12 069 Kč. ......
Technické zhodnocení majetku 26.5.2006 12:14
Pronajala jsem si bývalou prodejnu, kterou přestavuji na kadeřnictví. Provádí se celý nový rozvod el. zařízení, vody, odpadů a přímotopů. Které faktur......
Změna rezervy na opravu majetku 28.4.2006 16:53
Společnost v r. 2004 vytvořila podle plánu oprav rezervu na opravy hmotného dlouh. majetku ve výši cca 3 mil. Kč. Plán oprav předpokládá tutéž částku ......
Pohledávky v daňové evidenci 2.4.2006 21:38
Poplatník vedoucí daňovou evidenci poskytuje překladatelské služby. Tato fyzická osoba má zároveň založeno s. r. o., na které nevykazuje žádnou činnos......
Silniční daň - vozidlo dočasně nevyužívané k podnikání 15.3.2006 14:09
Společnost v průběhu účetního a zdaňovacího období pořídila a zavedla do účetní a daňové evidence osobní automobil. V další části účetního a zdaňovací......
Rezerva na opravu majetku - částečně provedená oprava 15.3.2006 14:08
Rezerva je tvořena po několik zdaňovacích období, v průběhu jednoho z nich bylo nutné provést zčásti opravu hmotného majetku, na níž byla tvořena reze......
Zaměstanec v Rusku 14.3.2006 21:58
Náš zaměstnanec bude jmenován ředitelem naší Ruské pobočky s kterou bude mít uzavřenou pracovní smlouvu. Abychom mu zachovali pojištění v Čechách, tak......
Sazba daně u montáže slaboproudých rozvodů internetu v bytovém domě. 10.3.2006 17:57
Provádíme kabelové rozvody internetu v panelových domech. Podléhají tyto práce 5% sazbě daně z přidané hodnoty?......
Daň z příjmu - prodej z nemovitosti 6.3.2006 08:43
Jak zdanit prodej domu? Dům byl nabyt darováním, zaplacena darovací daň za 10 let prodán, zaplacena daň z převodu nemovitostí. Otázka zní, jaká část......
Zvláštní režim DPH pro cestovní službu u reklamní agentury 10.2.2006 12:22
Reklamní agentura zajišťuje na základě jednotlivých objednávek od klientů formou "na klíč" organizaci různých akcí (marketingových, reklamních, společ......
Chybějící daňový doklad 10.2.2006 12:17
Měsíčně byla placena záloha na elektřinu a vždy po dobu 6 měsíců po zaplacení zálohy došel daňový doklad, uplatnila jsem DPH. Od září daňové doklady n......
Daňová evidence a kursy cizí měny 6.2.2006 20:37
Není mi jasná situace týkající se kurzů u podnikatele - taktéž fyzické osoby, která vede daňovou evidenci. Jedná se mi o stanovení kurzu z hlediska da......
Časové rozlišení v daňové evidenci 6.2.2006 20:36
Podnikatel - fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, zaplatila v prosinci 2005 leasingovou splátku, která měla být zaplacena až v lednu 2006 (v ro......
Příspěvek na kupon MHD 6.2.2006 11:05
Obracím se na Vás s dotazem, jakou formou by bylo možno přispívat zaměstnancům na dopravu do zaměstnání s ohledem na novou úpravu zákona o dani z příj......
Manka a přebytky v restauraci 24.1.2006 09:46
Provozujeme hotel s kapacitou 700 lůžek. V restauraci máme poměrně vysoký obrat. Jelikož je v praxi obtížné dodržet při vaření přesně kalkulaci, při k......
DPH u vratných obalů 12.1.2006 11:43
Žádám o pomoc při řešení problému s paletami jako vratnými obaly, který naši společnost čeká koncem roku: Společnost v roce 2005 překlasifikovala pal......
Náklady na vzorky zboží 2.1.2006 08:42
Jsme FO, vedeme daňovou evidenci, jsme plátci DPH a od 1. 1. 2006 přecházíme na podvojné účetnictví. Jednou z našich činností je vývoj a výroba golfov......
Rezerva na nákup objektu 2.1.2006 08:36
Prosím o radu potřebuji vytvořit daňovou rezervu na nákup zemědělského objektu, který bude sloužit k podnikání.Vedu daňovou evidenci.......
Ztratné u velkoobchodu 27.12.2005 16:09
Provozujeme velkoobchod s drogistickým zbožím. Jak naložit z hlediska daně z příjmů s rozdíly zjištěnými při inventurách.......
Bezúročná půjčka zaměstnavatele zaměstnanci 27.12.2005 16:06
Poskytujeme svým zaměstnancům bezúročné půjčky. Je tato půjčka u zaměstnance předmětem zdanění?......
Prodej nemovitosti na splátky 14.12.2005 19:26
Jsem fyzická osoba, vedu daň. evidenci. Vlastním nemovitost, kterou odpisuji 3 rokem. V tomto roce tuto nemovitost prodávám a dle smlouvy úhrada za ne......
Prodej technického zhodnocení 1.12.2005 22:03
Společník je vlastníkem budovy, která slouží jako ubytovna. Společník tuto budovu pronajímá své společnosti, která ji provozuje jako ubytovnu pro zamě......
Zákaz konkurence - společník X společnost 16.11.2005 20:53
Podnikatel má dvě firmy, FO a zároveň s. r. o., ve které je jediným společníkem. Obě dvě fakturují stejným firmám, předmět podnikání je také stejný, r......
Okamžik účetního případu - ocenění závazků 9.11.2005 11:20
1) Jsme veřejně obchodní společností, která se zabývá nákupem a prodejem zboží. Nákup zboží je uskutečňován i ze zemí EU. Ve vnitřní směrnici pro oceň......
Plnění od pojišťovny a soukromé vozidlo 30.10.2005 22:01
Podnikatel má živnostenský list na opravy silničních vozidel. Vlastní soukromý automobil, do výdajů dává paušální výdaje. Na tomto autě měl pojistnou ......
DPH při ukončení registrace 30.10.2005 21:59
Jsem fyzická osoba, která vede daňovou evidenci. Uvažuji, že ke konci roku zruším registraci DPH. Ze zákona o DPH mě není jasné jak mám odvést zpět DP......
Ukončení registrace k DPH 30.10.2005 21:57
Prosím o radu jak mám postupovat a co musím udělat v případě ukončení registrace k DPH......
Ukončení sdružení bez právní subjektivity 30.10.2005 21:56
Prosím o radu jak mám postupovat a co musím udělat v případě ukončení činnosti sdružení bez právní subjektivity k 30. 9. 2005.......
Přerušení podnikání 30.10.2005 21:54
Prosím o radu jak mám postupovat a co vše musím udělat v následujícím případě. Přerušení podnikání na dobu 2. let k 30. 9. 2005.......
Provize bance v daňové evidenci 6.10.2005 12:51
Podnikatel má zřízen v prodejně terminál pro platby kartou. Banka si z každé platby strhne poplatek 2,2 %. Na bankovním výpise má tedy příjem už poníž......
Kauce v daních z příjmu 6.10.2005 12:48
Nájemce byl dle nájemní smlouvy povinen zaplatit pronajímateli tzv. vratnou kauci či zálohu za pronajaté prostory a v případě, že bude nájem ukončen b......
Nájemné a obrat pro registrace k DPH 6.10.2005 12:46
Podnikatel – fyzická osoba – vedoucí daňovou evidenci, neplátce DPH, předmětem podnikání je nákup zboží (dámského textilu) za účelem prode......
Výplata starobního důchodu a souběžný pracovní poměr 29.9.2005 13:25
Jsem společníkem a jednatelem dvou společností s ručeným omezeným. U obou společností jsem zaměstnán v hlavním pracovním poměru po 4 hod./dně. Nežli j......
DPH u servisní činnosti 25.9.2005 11:20
Potřebovala bych se zeptat, kam se všeobecně zařazuje servisní činnost - klasifikace SKP? Mohla by se řadit pod stavební práce jako údržba technologic......
DPH a prokazování dovozu zboží 16.9.2005 09:19
Jsme dovozci zboží ze třetích zemí a najímáme si přepravní firmu, která zároveň zajišťuje i celní formality a přepravní služby nám osvobozuje dle § 69......
Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci i k soukromým účelům 12.9.2005 09:17
V současné době plánujeme pořízení automobilů prostřednictvím operativního leasingu.Co vše je třeba, pokud automobily poskytneme zaměstnancům k užíván......
Nemocenské pojištění v roce 2006 6.9.2005 23:42
Můžete mi prosím vystětlit, jaké změny v nemocenském pojistění jsou připravovány pro rok 2006?......
Odepisování bytové jednotky 5.9.2005 19:14
Vlastnila jsem podíl v bytovém družstvu s právem užívat družstevní byt. Po splacení anuity mi byl tento byt jako jednotka převeden do vlastnictví. V......
Zvláštní režim pro cestovní službu 28.7.2005 10:30
Zákon o dani z přidané hodnoty stanovuje plátcům povinnost při výpočtu daně v určitých případech použít tzv. zvláštní režim pro cestovní službu. Zvlá......
Závazek k úhradě kursových rozdílů 21.7.2005 09:11
Dle distributorské smlouvy máme slovenskému klientovi částečně kompenzovat kursovou ztrátu, která mu vznikne při úhradě našich faktur v EUR. Slovensk......
Škoda způsobená vozidlem 30.6.2005 23:12
Mám dva dotazy vztahující se k škodě způsobené provozem vozidla a následnému pojistnému plnění: - Nově zakoupeným vozidlem byla ještě před uzavřením ......
Dotace z pohledu DPH 19.6.2005 21:03
Klient, jemuž zpracovávám účetnictví, dostává dotaci od Krajského úřadu Středočeského kraje na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve......
Odpočet daně při registraci k DPH 3.6.2005 12:24
Není mi zcela jasné v jakém případě se může použít § 74 - nárok na odpočet daně při změně režimu, který se uvádí v daňovém přiznání DPH na řádku 370. ......
Odpočet ztráty 28.5.2005 17:47
Můžete mi prosím vysvětlit, za jakých podmínek lze odečítat ztrátu vzniklou v minulosti.......
Vzorky 23.5.2005 20:36
Rozdáváme obchodním partnerům vzorky našeho zboží. Lze tyto vzorky účtovat do daňových nákladů?......
Imputované nájemné 22.5.2005 21:27
Čistě ze studijních důvodů prosím o radu, jak pohlížet na imputované nájemné, na případné zdanění tohoto („příjmu)“. Pohled ostatních evro......
Půjčka vlastníkům jednotek 5.5.2005 20:33
Další dotaz se opět týká společenství vlastníků. SVJ rozhodlo o poskytnutí půjčky některým členům z fondu oprav za účelem koupě pozemku pod domem a in......
Příspěvek do fondu oprav rozdělovaný v jiném poměru 5.5.2005 20:32
Další dotaz souvisí s domem s 16 byty (8 bytů má balkon). Všichni vlastníci bytů v tomto domě uzavřeli písemnou dohodu, na jejímž základě se zavázali ......
Vedení podvojného účetnicví u společenství vlastníku jednotek 5.5.2005 20:31
V časopise Účetnictví v praxi č. 2/2005 v rubrice Co je nového psali o změně z. 563/1991 Sb., o účetnictví, že pro společenství vlastníků (SVJ) novela......
DPH v pizzerii 25.4.2005 20:31
Podnikatel provozuje pizzerii. Suroviny nakupuje v 5 % DPH a výrobky - pizzu, nápoje, moučníky- prodává v 19 % DPH i když konzumace je přímo v pizzeri......
Cestovní náhrady u OSVČ 25.4.2005 20:31
Podnikatel FO, vede daňovou evidenci, podniká jako truhlář. Bude provádět pro jinou FO s daňovou evidencí subdodávku v Polsku a Itálii. Zakázka je na ......
Pohledávky při ukončení činnosti 8.4.2005 09:27
Ze zdr. důvodů chci ukončit podnikání jako fyzická osoba, v účetnictví zůstávají 2 pohledávky ze zeleniny na 45 000,- z r.1997, u fyzické osoby bez ma......
Zmařená investice 28.3.2005 20:47
V roce 1998 jsme zaplatili podle uzavřené smlouvy zálohu cca 800 000 Kč na pozemek v průmyslové zóně s tím, že vybudujeme obchodní dům. Ve smlouvě je ......
Příležitostné zaměstnání - zdravotní a sociální pojištění 7.3.2005 21:10
Můžete mi prosím vystvětlit, za jakých podmínek se nedovádí z příležitostného zaměstnání zdravotní a sociální pojištění.......
Opravy a údržba provedená nájemcem - doplnění 7.3.2005 21:07
Opravdu je tento odstavec prezentován tak, že pokud provozuji podnikání v pronajatých prostorách (účetní kancelář) nesmím si dát do nákladů žádné výda......
Daňové doklady ve sdružení 23.2.2005 17:28
Sdružení dvou fyzických osob bez právní subjektivity (dle obč.zák.), vedením účetnictví je pověřena osoba A. Lze zahrnovat do účetnictví sdružení fakt......
DPH a prodej družstevního podílu 23.2.2005 17:27
Společnost s. r. o., plátce DPH, vlastní členský podíl v bytovém družstvu s právem užívání 4 nebytových jednotek družstva. Dvě z těchto jednotek hodlá......
Leasing os. automobilu 23.2.2005 17:26
Na základě § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů přesáhne-li nájemné osobního automobilu podle smlouvy o finančním pronájmu celkem 900 000 Kč, uznává ......
Rezerva na opravu střechy 7.2.2005 22:36
V roce 2003 a 2004 byla tvořena rezerva na opravy hmotného majetku (činžovní dům - oprava střechy). Rezerva byla tvořena ve výši 40 % v roce 2003 a 40......
Opravné položky k pohledávkám 7.2.2005 22:36
Máme k 31. 12. 2004 nezaplacené pohledávky starší než 12 měsíců a dle zákona o rez. § 8a lze na vybrané tvořit opravné položky. Je možné tvořit i v r.......
Práce na movité věci - přefakturace 30.12.2004 17:40
Jakým způsobem se přefakturovávají zákazníkovi CZ náklady za opravu z EU - konkrétně z Německa. Doprava a práce jsou na vstupu +-19%. Jakou daň dáme n......
Opravy a údržba provedená nájemcem 30.12.2004 17:37
Od 1. 1. 2004 je v ZDP doplněn text u písmene („u)“. Platí-li neuznatelnost daňových výdajů u oprav a údržby i pro nájemce, pak tedy nesmí......
DPH a spediční služby 16.12.2004 22:32
Naše firma – předmět podnikání zasilatelství, se zabývá vytěžováním aut a zprostředkovává přepravu zboží. Žádám o vyjádření, zda je správné toto......
Technické zhodnocení provedené nájemcem 6.12.2004 10:38
Fyzická osoba, daňová evidence, plátce DPH má na základě nájemní smlouvy pronajatý nebyt. Prostor - prodejnu. V nájemní smlouvě měl sjednáno, že techn......
Opravné položky k pohledávkám v konkurzu 29.11.2004 22:15
Naše firma eviduje pohledávku, která byla splatná 8. 4. 1998. V roce 2000 byl na firmu vypsán konkurz a mi naši pohledávku přihlásili. Byla na ni vytv......
Cestovní náhrady 29.11.2004 22:14
Jako jednatel s. r. o. si pro svoje zahraniční cesty někdy sjednávám příležitostné spolupracovníky na drobnou výpomoc. Typicky se jedná například o tl......
Nájem za korunu 18.11.2004 13:34
Společnost s r. o. (zajišťuje správu a údržbu obecního majetku) na základě nájemní smlouvy užívá nebytový prostor za symbolickou částku 1 Kč/ročně (pr......
Sazba daně u provozování hracích automatů 18.11.2004 13:33
Jsme firma, která má v nájmu nebytové prostory. V těchto prostorách máme od další firmy, která je provozovatelem výherních hracích automatů, umístěny ......
Pořízení zboží z EU neplátcem 18.11.2004 13:28
Ráda bych si ověřila řešení následující situace: Neplátce DPH z ČR nakoupil zboží od výrobce z Itálie, také neplátce DPH. Dříve při přechodu hranic z......
DPH u elektroinstalace 18.11.2004 13:27
Jakou sazbu DPH zvolit u opravy elekroinstalace v domě, kde v přízemí jsou dvě prodejny a zbývající část domu jsou byty? Byty představují větší poměr ......
DPH a zpracování projektové dokumentace 1.11.2004 08:33
Česká firma, plátce DPH vystavila zálohovou fakturu zahr. firmě, též plátci DPH do Německa na služby tech. Rázu (zpracování dokumentace, výkresů) v ro......
DPH u leasingu 25.10.2004 21:17
Má plátce nárok na odpočet daně z přirážky nad úroveň vstupní ceny a z časově rozlišovaného paušálního poplatku při pořízení automobilu formou finančn......
Pronájem - hrací automaty 25.10.2004 21:14
Podnikatel (fyzická osoba, daňová evidence) se stane od 1. 12. 2004 plátcem DPH. Ve vlastní budově provozuje pohostinství a v má v něm umístěny 2 hrac......
Přeúčtování nákladů 15.10.2004 10:26
Činností firmy jsou odtahy a opravy motorových vozidel. Zakázky mimo jiné získáváme od velkých firem, které poskytují asistenční služby motoristům. Z......
Změna ve vykazování výdajů 12.10.2004 23:56
Podnikatel vedl až do roku 2000 jednoduché účetnictví. V roce 2001 uplatnil v daňovém přiznání náklady paušálem ve výši 50 % (zemědělec). Ve výkaze o ......
Zrušení registrace k DPH 8.10.2004 01:08
Podnikatel fyzická osoba (daňová evidence) postavil v roce 1994, kdy nebyl plátce DPH, na vlastním pozemku prodejnu. V roce 1998 provedl rozšíření pro......
Komisionářská smlouva 2.10.2004 10:19
Komisionářská smlouva podle zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění odpovídající právnímu vztahu ke dni 17. 5. 2004 byla uplatněna i do zákona o DPH č.......
Stavební práce v EU 2.10.2004 10:18
1) Na základě smlouvy o dílo uzavřené s českou firmou jsme dodali truhlářské prvky pro zařízení Velvyslanectví ČR v Tallinu (EU – Estonsko). Fak......
Předčasné ukončení leasingu 2.10.2004 10:17
S. r. o., plátce DPH, má uzavřenu LS u CAC Leasing na 2 os. automobily a splaceno 17 splátek. Pro nedostatek fin. prostředků musí ukončit LS: a) Vrác......
Pořízení zboží z EU 2.10.2004 10:16
Pokud dovážím zboží z EU, jak mám správně uplatnit DPH na vstupu a výstupu? Uvedu příklad: Nakupuji DPH od plátce DPH: 1) Zboží 119 ( z toho 19 DPH......
Provize hrazená z EU 2.10.2004 10:15
Máme uzavřenu smlouvu o provizi s firmou, která má místo podnikání v Anglii, o prodeji výrobků v Arabských emirátech, Dubaji, ... Provize je nám hraze......
Oprava strojů zákazníkům z EU 2.10.2004 10:14
Jsme firma zabývající se prodejem a servisem čistící techniky. Nyní jsme měli zákazníka z členského státu, registrovaného k DPH, který k nám přivezl s......
Hydraulické výpočty 2.10.2004 10:12
Objednatelem – tuzemským plátcem DPH byly objednány hydraulické výpočty a návrhy hydraulických částí jedné řady výrobku (stroje) o pěti velikost......
DPH a nájemné 2.10.2004 10:10
1) Plátce se s nájemcem dohodl na zdaňování nájemného (pův. sazba 5 %). Ve smlouvě je řečeno, že se nájemné se platí čtvrtletně na základě faktury, kt......
Nárok na odpočet DPH 30.7.2004 21:25
1) Jsme měsíčními plátci záloh na dodávky elektřiny. Zálohy platíme na základě POŽADAVKŮ NA ZÁLOHY vystavených dne 19. 9. 2003 na fakturační období 1.......
DPH u stavebních prací 2.7.2004 09:21
Truhlář – fyzická osoba vyrábí a montuje kuchyňské linky pro nábytkovou firmu s. r. o. Linky se montují přímo do rodinných domků nebo bytových j......
Pohledávky ve sdružení II. 20.6.2004 22:54
Již jedenkráte jsem vám zasílala dotaz na odepsání pohledávky z jednoduchého účetnictví. Zněl: Naše pohledávka u firmy v konkurzu v hodnotě 800 000 K......
Úroky z prodlení 20.6.2004 22:52
V případě, že někdo někomu dluží určitou částku (neuhradí fakturu, která byla již dříve splatná), počítá se z konkrétní splatné částky penále. Žádám o......
Pronájem honitby 4.6.2004 17:14
1) Posouzení možnosti uplatnění odčitatelné položky od základu daně ve výši 20 % ze vstupní ceny stroje za těchto podmínek: Společnost- s. r. o. prov......
DPH u ubytovacích služeb 31.5.2004 23:40
Obrátila jsem se na Finanční ředitelství Brno s dotazem, zda se změna DPH u restauračních služeb dotýká i služeb ubytovacích včetně polopenze. Např. ......
Ekonomická činnost v Belgii 29.5.2004 11:56
Naše firma, plátce DPH v ČR, kupuje zboží uložené ve skladě v Belgii od německé firmy, subjektu zaregistrovaného jako plátce DPH mimo jiné i v Belgii.......
Sazba daně u leasingových smluv po 1.5.2004 29.5.2004 11:32
Firma má uzavřené leasingové smlouvy na nákladní vozidla. Poslední smlouva byla uzavřena dne 2. 4. 2003. Dle leasingové společností u všech smluv zůst......
DPH u vratných obalů 24.5.2004 08:30
Žádám o vysvětlení postupu od 1. 5. 2004. Sodovkárna dodává zákazníkům – plátcům i neplátcům DPH – nápoje v zálohovaných vratných obalech.......
Pohledávky ve sdružení 18.5.2004 23:29
Sdružení bez právní subjektivity – vzniklo 1. 1. 1999. Dne 1. 1. 2001 jeden účastník sdružení vystoupil a nahradil ho nový. Do 31. 12. 2000 zůst......
DPH u stravovacích služeb 10.5.2004 10:33
Naše společnost provozuje vlastní závodní stravování (kuchyni), v které se připravují obědy pro zaměstnance naší společnosti a zaměstnance jiných fire......
Rozdělení zisku v SRO 3.5.2004 14:35
Společnost s. r. o. vykázala za r. 2003 zisk. Z minulých let eviduje na účtu 428 nerozdělený zisk z minulých let. Má naplněný zákonný rezervní fond, o......
Ukončení leasingu 3.5.2004 14:34
Kam zaúčtuji v podvojném účetnictví odkup movité věci za 1 000 Kč od leasingové společnosti po řádném ukončení leasingu. Jedná se mně o zaúčtování v r......
Finanční způsobilost dopravců 3.5.2004 14:33
Manžel podniká od roku 1994 v autodopravě a má jeden automobil, nyní má prokázat finanční způsobilost. Ve sbírce zákonů jsme našli § 40b, kde se uvádí......
Nájem a DPH od 1.5.2004 26.4.2004 15:45
Jsme plátci DPH, při pronajímání nebytových prostor jiným plátcům DPH jim nájem účtujeme s DPH. V nájemní smlouvě máme uvedeno, že mají nájemné platit......
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a rezervy 26.4.2004 15:44
Účtujeme bytová družstva. Od roku 2004 ve zjednodušeném rozsahu podle novely zákona o účetnictví. V tomto zákonu mi ovšem není zcela jasný § 13a, že n......
Rezerva dle zákona o odpadech 14.4.2004 22:29
1) Firma TS s. r. o. provozuje skládku, na kterou vyváží odpady, ale není jejím majetkem. Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech § 49 je provozovatel ......
Fond oprav 14.4.2004 22:28
V mnoha ústních projevech a hlavně pak v různých odborných publikacích věnujících se účetnictví či v různých společenstvích se trvale objevuje výraz &......
Zdanění příjmu z pronájmu 22.3.2004 09:40
Jsem fyzická osoba a podnikám. Jsem plátce DPH. Nyní jsem zakoupil jako soukromá osoba budovu nebytového charakteru, kterou budu chtít pronajímat ja......
Odečet daru 22.3.2004 09:34
Jak mám zaúčtovat námi vyrobený dětský kočárek, který jsme předali jako dar dětskému domovu? Jde mi o účtování tohoto případu a vazbu na daňové přizná......
Odstupné u leasingu 22.3.2004 09:32
Od 1. 4. 2004 jsme převzali leasing na osobní automobil od fyzické osoby. Té jsme zaplatili 600 000 Kč za přenechání leasingu. Můžeme si tuto částku d......
Pronájem plátci DPH 7.3.2004 21:47
Podnikatelka má malou prodejnu s oděvy, je plátce DPH a vede jednoduché účetnictví (nyní daňovou evidenci). Vedle toho vlastní jinou nemovitost, ktero......
Autorské honoráře 1.3.2004 17:18
Provádíme výplaty autorům za odborné články na našich webových stranách. Jakým způsobem se tyto příjmy zdaňují.......
Fond oprav v podvojném účetnictví 23.2.2004 22:29
Může si fyzická osoba, která vede podvojné účetnictví zaúčtovat přímo do nákladů poplatek do fondu oprav ve výši 65 000 Kč? (Devět fyzických osob vlas......
DPH a nájem 11.2.2004 17:21
Pronajímáme nebytové prostory, měsíčně vystavujeme daňový doklad na úhradu nájemného tímto způsobem: Pro nájem např. za měsíc leden uvádíme datum usk......
Rezerva na opravu stroje 9.2.2004 10:16
Může podnikatel účtující v jednoduchém účetnictví tvořit rezervu na opravu stroje, který eviduje v knize DHM, odpisuje ve 2. odpisové skupině? Rezervu......
Výše opravné položky 1.2.2004 14:39
Smlouvou o prodeji podniku ze dne 16. 3. 2001 přešla na naši společnost pohledávka splatná 22. 4. 1999 ve výši 163 610 Kč. Dne 17. 6. 2002 jsme podali......
Rezervy na opravu a inflace 16.1.2004 11:15
Při kontrole daně z příjmů za rok 2002 finanční úřad napadl v naší firmě tvorbu rezerv na opravy majetku. Při tvorbě těchto rezerv jsme postupovali ta......
Odměny z veřejných soutěží 12.1.2004 21:05
Prosím o sdělení, jakým způsobem se zdaňuje odměna ze soutěže pořádané naší firmou. Pravidla jsou jednoduchá, ten kdo zada za kalendarni mesic nejvic......
Směnná smlouva 12.1.2004 10:00
Účetní jednotka doložila směnnou smlouvu na pozemky, ve které není stanovena cena. Směna se uskutečnila v roce 2003. Doložila znalecké posudky pozemků......
Společný nájem manželů 23.12.2003 09:29
Podnikám s manželem v jedněch nebytových prostorách. Každý máme své IČO a vedu každému svoje účetnictví. Můžeme mít společnou smlouvu na tyto nebytové......
Tvorba opravných položek 10.12.2003 14:59
K pohledávce, která byla splatná 5/99 byla vytvořena zák. opravná položka do výše 33 % (MD 558/D 391). V dalších letech nedošlo k žádné úhradě, proto ......
rezerva na pořízení nemovitosti 4.12.2003 10:19
Jsme sdružení fyzických osob zabývající se tepelnými průmyslovými izolacemi, účtující v jednoduchém účetnictví a měli by jsme zájem si v příštím roce ......